19 December 2011

A w razie naglej potrzeby....

1 comment:

Szaman Galicyjski said...

No, i jak ich nie kochać?...